dimecres, 17 de juliol de 2013

Uneix-te a la Busca de Tortosa!Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI: els pobres


Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI. els menestrals


Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI: els pagesos


Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI: els mariners i pescadors


Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI: els mestres artesans


Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI: els notaris


Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI: els mercaders


Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI: els ciutadans honrats


Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI

L’Agrupació Local del Partit dels Socialistes de Catalunya, l’any 2012, dintre de la XVII Festa del Renaixement, va organitzar el Col·loqui Una minoria al poder: el govern de Tortosa als segles XVI i XVII a càrrec de l'historiador Pere Audí. Arrel d’aquell primer col·loqui, va sorgir la possibilitat d’aprofundir en aquests temes, especialment pel que fa als diferents grups que habitaven la ciutat al segle XVI.

Seguint aquesta línia es va procedir a desenvolupar aquesta idea i aquest any 2013, en els actes de la XVIII Festa del Renaixement, hem organitzat un nou Col·loqui sota el títol Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI, novament a càrrec del mestre i historiador Pere Audí i Ferrer.

Com a complement a dit col·loqui s’ha produït aquesta exposició que recull, a través dels panells explicatius que l’acompanyen, els principals grups socials que es podien trobar a la Tortosa del segle XVI i que són els següents:
-       Ciutadans honrats: La categoria de ciutadà honrat aparegué, de forma gradual, a mesura que els sectors més elevats de la burgesia mercantil  i, en general, de la mà mitjana, alguns dels quals eren d'origen rural, anaren igualant-se, de mica en mica, a la noblesa en quant al seu estil de vida  tot conservant alhora les seves pròpies característiques.
-       Mercaders: Els mercaders formaven, a nivell social i econòmic, un estament probablement bastant heterogeni, tant pel seu nivell de riquesa com per les seves arrels que cal cercar-les entre la menestralia, la pagesia, els pescadors, ...
-       Notaris: Els notaris es trobaven a mitjans del segle XVI a mig camí entre els artistes -mestres, cirurgians, apotecaris, ...- i la consecució d'un reconeixement diferenciat d'aquest col·lectiu.
-       Mestres artesans: Dintre dels artesans hi havia diferències entre els mestres i els que no ho eren. A nivell polític tant uns com els altres tingueren la possibilitat d'estar presents a les bosses dels càrrecs de govern de la ciutat si bé tant en un cas com en l'altre foren una minoria del conjunt de mestres i menestrals els que ho aconseguiren.
-       Mariners i pescadors: Aquest és un dels grups que presenta, juntament amb el dels pagesos, més incògnites a tos els nivells, polític, social i econòmic.
-       Pagesos: El terme pagès és un tant incert. Es tracta d'un propietari? Es tracta d'un arrendatari? D'un parcer? Alguns d'aquests pagesos són masovers o hortolans que treballen terres d'un altre. No hi ha cap pagès que aparegui sota la denominació de propietari. Probablement els que ho eren, devien de tractar-se d'importants propietaris i els que en tenien poca acabaven arrendant i treballant terres d'un altre per a poder tirar endavant.
-       Menestrals: Aquest grup estava integrat, probablement, per aquella mà d'obra especialitzada que treballava als obradors propietat dels mestres.
-       Pobres: Es pot establir que un 17,5% del conjunt de la població urbana tortosina vivia una situació que el govern de la ciutat considerava que els exonerava de pagar  l'impost totalment o parcial. En conjunt parlarem d'aquestes persones com a pobres, deixant ben clar que es tracta d'una aproximació al fenomen.


A cada panell expositiu podreu veure la situació d’aquests grups al plànol de Tortosa de 1642 així com a la ciutat actual. Aquesta s’acompanya de fotografies que mostren quin és l’estat avui dia dels carrers on habitaven els principals grups socials dels segle XVI. 

En posteriors entrades podeu veure cadascun dels plafons expositius. Esperem que us agradi!

dijous, 11 de juliol de 2013

La Casa Gil de Federic, seu de la Busca de Tortosa

La Casa Gil de Federic ocnstitueix la seu de la Busca de Tortosa, per això i amb motiu de la Festa del Renaixement aquesta s'engalana i recrea alguns dels ambients del segle XVI.

Aquesta XVIII Festa del Renaixement podreu visitar la Casa Gil de Federic i trobar els següents espais:

1. Exposició Grups socials i espai urbà a la Tortosa del segle XVI
Aquesta recull, a través dels pannells explicatius que l’acompanyen, els principals grups socials que es podien trobar a la Tortosa del segle XVI i que són els ciutadans honrats, els mercaders, els notaris, els mestres artesans, els mariners i pescadors, els pagesosels menestralsi els pobres
A cada pannell expositiu podreu veure la situació d’aquests grups al plànol de Tortosa de 1642 així com a la ciutat actual. Aquesta s’acompanya de fotografies que mostren quin és l’estat avui dia dels carrers on habitaven els principals grups socials dels segle XVI.
2. El racó de la música
Aquest espai vol retre homenatge a la música del segle XVI i recrea un espai, presidit per un magnífica pintura de temàtica musical i que compta amb tot un seguit d'instruments musicals i objecetes quotidians que us faran endinsar-vos al món de la música.
3. La Família Gil de Federic
El llinatge tortosí dels Gil de Federic descendeix d'una noble família d'honorats ciutadans de Barcelona arribats a Tortosa a finals del segle XVI. Varen mantenir una llarga tradició de lletrats i notaris i serà a partir del segle XVII quan assoliran importància en els estaments nobiliaris obtenint diversos privilegis de la reialesa. Els seus membres van ocupar papers destacats en el govern de la ciutat, desenvolupant el càrrec de procuradors i arribant ser veguers en diverses ocasions.
En aquest tercer espai es mostren dues estampes del que podria ser la vida dels Gil de Federic amb una recreació del que seria la notaria, ofici que van desenvolupar alguns membres de la família; i d'altra banda amb una escena quoatidiana corresponent a una taula del segle XVI.
No deixeu de visitar-nos!


 

Programa de les activitats de la Busca a la XVIII Festa del Renaixement

Dijous 18 de juliol
De 18,00 h a 24,00 h. Ambients del XVI. La Busca de Tortosa a la Casa Gil de Federic

Divendres 19 de juliol
De 11,30 h a 13,30 h i de 18,00 h a 24,00 h. Ambients del XVI. La Busca de Tortosa a la Casa Gil de Federic
19,00 h  Música als balcons i jocs de sempre.  
20,00 h  Col.loqui del Renaixement. Grups socials i espai urbà a la Tortosa del segle XVI a      càrrec del mestre i historiador Pere Audí i Ferrer.
Dissabte 20 de juliol
 De 11,30 h a 13,30 h i de 18,00 h a 24,00 h. Ambients del XVI. La Busca de Tortosa a la Casa Gil de Federic
 19,00 h Música als balcons i jocs de sempre.

Diumenge 21 de juliol
De 11,30 h a 13,30 h i de 18,00 h a 23,00 h. Ambients del XVI. La Busca de Tortosa a la Casa Gil de Federic i jocs de sempre.

La Busca de Tortosa a la XVIII Festa del Renaixement

Ara oiats a hom es fa saber que a partir del dijous18 de juliol, dia de l’advocació a Sant Federic, i fins el diumenge 21 de juliol, dia de Sant Llorenç de Brindisi, el segle XVI arriba al carrer Ample de la insigne ciutat de Tortosa.

Per açò la Busca de Tortosa obre la Casa Gil de Federic per a que ab col.loquis, músiques, llepolies i beuratges, els ciutadans i visitants de la Corona e d'altres regnes puguin coneixer-nos i compartir lo seu temps ab nosaltres i ab les següents activitats:

Ambients del XVI. La Casa Gil de Federic llueix engalanada i guarnida ab gran magnificència, com mai s'ha vist abans, per omplir d'esplendor el carrer Ample. Tots els veïns de la casa l’engalanen i s’obre als ciutadans perquè hom qui vulgui vegi com treballem i ab que ens divertim  mentre gaudiu dels secrets de la música del segle XVI.
Música als balcons. Els balcons de la Casa Gil de Federic s'omplen de música ab les millors veus i els millors tocadors de la contrada que vos oferiran el seu art i vos deleitaran amb les seves tonades i cançons. Fanfares, corals i cantants afinen veus i instruments per fer-vos disfrutar, i si us voleu afegir i cantar o tocar ab nosaltres compartirem les nostres viandes i beuratges amb vosaltres.
Jocs de sempreLos més menuts reviuran com xalen els xiquets i xiquetes al segle XVI.
Col.loqui del Renaixement. Participeu i gaudiu d'un nou Col.loqui del Renaixement ab la conferència Grups socials i espai urbà a la Tortosa del segle XVI, a càrrec del mestre i historiador Pere Audí i Ferrer.
Visiteu la Casa Gil de Federic si voleu conèixer més de la nostra història al carrer Ample de Tortosa.

Participeu de la Festa, sortiu al carrer, vestiu-vos d'època i gaudiu l'esplendor del segle XVI.
I recordeu cridar amb força sempre:
Terra d'aigua
Terra d'un riu
Visca la Vegueria de Tortosa!