dimecres, 17 de juliol de 2013

Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI

L’Agrupació Local del Partit dels Socialistes de Catalunya, l’any 2012, dintre de la XVII Festa del Renaixement, va organitzar el Col·loqui Una minoria al poder: el govern de Tortosa als segles XVI i XVII a càrrec de l'historiador Pere Audí. Arrel d’aquell primer col·loqui, va sorgir la possibilitat d’aprofundir en aquests temes, especialment pel que fa als diferents grups que habitaven la ciutat al segle XVI.

Seguint aquesta línia es va procedir a desenvolupar aquesta idea i aquest any 2013, en els actes de la XVIII Festa del Renaixement, hem organitzat un nou Col·loqui sota el títol Grups socials i espai urbà a la Tortosa del S. XVI, novament a càrrec del mestre i historiador Pere Audí i Ferrer.

Com a complement a dit col·loqui s’ha produït aquesta exposició que recull, a través dels panells explicatius que l’acompanyen, els principals grups socials que es podien trobar a la Tortosa del segle XVI i que són els següents:
-       Ciutadans honrats: La categoria de ciutadà honrat aparegué, de forma gradual, a mesura que els sectors més elevats de la burgesia mercantil  i, en general, de la mà mitjana, alguns dels quals eren d'origen rural, anaren igualant-se, de mica en mica, a la noblesa en quant al seu estil de vida  tot conservant alhora les seves pròpies característiques.
-       Mercaders: Els mercaders formaven, a nivell social i econòmic, un estament probablement bastant heterogeni, tant pel seu nivell de riquesa com per les seves arrels que cal cercar-les entre la menestralia, la pagesia, els pescadors, ...
-       Notaris: Els notaris es trobaven a mitjans del segle XVI a mig camí entre els artistes -mestres, cirurgians, apotecaris, ...- i la consecució d'un reconeixement diferenciat d'aquest col·lectiu.
-       Mestres artesans: Dintre dels artesans hi havia diferències entre els mestres i els que no ho eren. A nivell polític tant uns com els altres tingueren la possibilitat d'estar presents a les bosses dels càrrecs de govern de la ciutat si bé tant en un cas com en l'altre foren una minoria del conjunt de mestres i menestrals els que ho aconseguiren.
-       Mariners i pescadors: Aquest és un dels grups que presenta, juntament amb el dels pagesos, més incògnites a tos els nivells, polític, social i econòmic.
-       Pagesos: El terme pagès és un tant incert. Es tracta d'un propietari? Es tracta d'un arrendatari? D'un parcer? Alguns d'aquests pagesos són masovers o hortolans que treballen terres d'un altre. No hi ha cap pagès que aparegui sota la denominació de propietari. Probablement els que ho eren, devien de tractar-se d'importants propietaris i els que en tenien poca acabaven arrendant i treballant terres d'un altre per a poder tirar endavant.
-       Menestrals: Aquest grup estava integrat, probablement, per aquella mà d'obra especialitzada que treballava als obradors propietat dels mestres.
-       Pobres: Es pot establir que un 17,5% del conjunt de la població urbana tortosina vivia una situació que el govern de la ciutat considerava que els exonerava de pagar  l'impost totalment o parcial. En conjunt parlarem d'aquestes persones com a pobres, deixant ben clar que es tracta d'una aproximació al fenomen.


A cada panell expositiu podreu veure la situació d’aquests grups al plànol de Tortosa de 1642 així com a la ciutat actual. Aquesta s’acompanya de fotografies que mostren quin és l’estat avui dia dels carrers on habitaven els principals grups socials dels segle XVI. 

En posteriors entrades podeu veure cadascun dels plafons expositius. Esperem que us agradi!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada