dijous, 11 de juliol de 2013

La Casa Gil de Federic, seu de la Busca de Tortosa

La Casa Gil de Federic ocnstitueix la seu de la Busca de Tortosa, per això i amb motiu de la Festa del Renaixement aquesta s'engalana i recrea alguns dels ambients del segle XVI.

Aquesta XVIII Festa del Renaixement podreu visitar la Casa Gil de Federic i trobar els següents espais:

1. Exposició Grups socials i espai urbà a la Tortosa del segle XVI
Aquesta recull, a través dels pannells explicatius que l’acompanyen, els principals grups socials que es podien trobar a la Tortosa del segle XVI i que són els ciutadans honrats, els mercaders, els notaris, els mestres artesans, els mariners i pescadors, els pagesosels menestralsi els pobres
A cada pannell expositiu podreu veure la situació d’aquests grups al plànol de Tortosa de 1642 així com a la ciutat actual. Aquesta s’acompanya de fotografies que mostren quin és l’estat avui dia dels carrers on habitaven els principals grups socials dels segle XVI.
2. El racó de la música
Aquest espai vol retre homenatge a la música del segle XVI i recrea un espai, presidit per un magnífica pintura de temàtica musical i que compta amb tot un seguit d'instruments musicals i objecetes quotidians que us faran endinsar-vos al món de la música.
3. La Família Gil de Federic
El llinatge tortosí dels Gil de Federic descendeix d'una noble família d'honorats ciutadans de Barcelona arribats a Tortosa a finals del segle XVI. Varen mantenir una llarga tradició de lletrats i notaris i serà a partir del segle XVII quan assoliran importància en els estaments nobiliaris obtenint diversos privilegis de la reialesa. Els seus membres van ocupar papers destacats en el govern de la ciutat, desenvolupant el càrrec de procuradors i arribant ser veguers en diverses ocasions.
En aquest tercer espai es mostren dues estampes del que podria ser la vida dels Gil de Federic amb una recreació del que seria la notaria, ofici que van desenvolupar alguns membres de la família; i d'altra banda amb una escena quoatidiana corresponent a una taula del segle XVI.
No deixeu de visitar-nos!


 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada